Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka

12
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 stycznia 2018

Komisje: Gospodarki i Rozwoju /GOR/ oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 2142).
Senat zaproponował 5 poprawek. Komisje wnoszą o ich przyjęcie.
Poprawki mają na celu uściślenie terminów oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.
Sprawozdawca – poseł Waldemar Olejniczak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak.