Komisje: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisje: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/ oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyły rządowy dokumentu – Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 roku (druk nr 2171).
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.
W 2016 r. w sektorze rolnictwa udzielono pomocy w wysokości blisko 2,338 mld zł, w tym 12,936 mln zł wykazane zostało jako pomoc budżetowa, 815,557 mln zł wykazanych zostało jako zobowiązania, 1,228 mld zł wykazano jako wydatki, a także udzielono wsparcia w wysokości 280 mln zł w ramach pomocy de minimis.
W sektorze rybołówstwa w 2016 r. udzielono pomocy publicznej w wysokości 3,109 mln zł, w tym 1,606 mln zł jako zobowiązania z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz 1,504 mln zł jako pomoc de minimis.
Najwyższą kwotę pomocy stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Należność wypłacana jest przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków będących w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2016 r. było to 891,6 mln zł. Drugą istotną pozycją są dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wypłacane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 208,1 mln zł. Kolejna kwota to dotacje na zwalczanie chorób zakaźnych – 103,6 mln zł, dopłaty do pomocy w zakresie transportu, zbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich – 113,439 mln zł. Istotną pozycją są także dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 88,5 mln zł.
Komisje wnoszą o przyjęcie dokumentu z druku nr 2171.
Sprawozdawca – poseł Piotr Polak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Krzysztof Szymborski.