Komisje: Infrastruktury oraz Finansów Publicznych

25
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 marca 2018

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2156 i 2308).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki. Komisje wnoszą o ich odrzucenie.
Poprawki miały na celu m.in. zmniejszenie kar finansowych przewidzianych dla przewoźników drogowych z 5000 zł do 1000 zł oraz umożliwianie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek przewoźnika lub z urzędu, odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika.
Sprawozdawca – poseł Bogdan Rzońca (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów –
Piotr Walczak.