Komisje: Infrastruktury oraz Finansów Publicznych

13
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Finansów Publicznych /FPB/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2456).
Senat zaproponował 17 poprawek. Komisje wnoszą o ich przyjęcie.
Poprawki mają charakter porządkujący, doprecyzowujący, określają opłaty za strzeżenie i przechowywanie leków, wyłączają odpowiedzialność maszynisty za przewóz koleją towarów bez numeru referencyjnego oraz wprowadzają niezbędne przepisy przejściowe.
Sprawozdawca – poseł Bogdan Rzońca (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Cybulski.