Komisje: Infrastruktury oraz Obrony Narodowej

09
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 grudnia 2017

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Obrony Narodowej /OBN/ przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 2038).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Marek Chodkiewicz.
Celem projektu jest określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach. Zmiany umożliwią wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb transportowych sił zbrojnych RP i NATO.
Komisje odrzuciły wniosek o odrzucenie projektu.
Komisje przyjęły poprawki redakcyjno-legislacyjne.
Zgłoszono wniosek mniejszości dotyczący skreślenia zmiany określającej źródło finansowania zadań na drogach o znaczeniu obronnym w ramach wydatków obronnych przewidzianych w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Michał Jach (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Marek Chodkiewicz.