Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

25
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 marca 2018

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2330).
Senat zaproponował 12 poprawek. Komisje wnoszą o przyjęcie 10 poprawek i odrzucenie 2 poprawek.
Poprawki, które Komisje proponują przyjąć, miały na celu m.in.:
– doprecyzowanie i uzupełnienie treści przepisów,
– wyeliminowanie wątpliwości od jakiej daty ma być liczony termin 15 lat, obowiązujący beneficjenta wsparcia do rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.
Poprawki, które Komisje proponują odrzucić, miały charakter redakcyjny.
Sprawozdawca – poseł Piotr Uściński (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Artur Soboń.