Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

17
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły:
– poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2224),
– poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2510).
Uzasadnienie projektów przedstawili posłowie: Stanisław Żmijan (PO) i Bogdan Rzońca (PiS).
Projekt z druku nr 2224 ma na celu usunięcie luki prawnej w zakresie normy kompetencyjnej, która powstała w wyniku zmiany ustawy o własności lokali, wprowadzonej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz doprecyzowanie przepisów przejściowych zawartych w tej ustawie
Projekt z druku nr 2510 ma na celu usprawnienie procedury wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego poprzez ograniczenie obowiązku badania zgodności planowanego wydzielenia lokalu mieszkalnego z dokumentami z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa jedynie do budynków powstałych po 1 stycznia 1995 r.
Komisje w trybie art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu podjęły uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu ww. projektów.
Komisje przyjęły poprawki polegające m.in. na: doprecyzowaniu obowiązującego przepisu poprzez dookreślenie, że ograniczenie do wyodrębniania co najwyżej dwóch lokali mieszkalnych nie dotyczy budynków wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed 11 lipca 2003 r. (przed tą datą było możliwe wydzielanie w budynkach jednorodzinnych do 4 lokali mieszkalnych) oraz wyeliminowanie utrudnień w wyodrębnianiu tych lokali, które znajdują się w starszych budynkach z powodu braku odpowiedniej dokumentacji.
Komisje przyjęły sprawozdanie
Sprawozdawca – poseł Ryszard Bartosik (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Artur Soboń.