Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

12
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2684).
Senat zaproponował 2 poprawki. Komisje wnoszą o ich przyjęcie.
Poprawki, które Komisje proponują przyjąć, dotyczyły warunków ustanowienia odrębnej własności samodzielnego lokalu oraz wprowadzenia przepisu przejściowego, na podstawie którego przepisy ustawy w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie do spraw sądowych w toku.
Sprawozdawca – poseł Ryszard Bartosik (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Artur Soboń.