Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów Publicznych

11
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

Komisje: Infrastruktury /INF/, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ oraz Finansów Publicznych /FPB/ wysłuchały informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat realizowanych i projektowanych programów wspierania budownictwa mieszkaniowego, kosztów ich realizacji oraz oczekiwanych efektów.
Informację przedstawili sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierz Smoliński oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomasz Żuchowski.
W 2016 r. uchwałą Rady Ministrów przyjęty został Narodowy Program Mieszkaniowy, którego cele są następujące: zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych; zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Działania zrealizowane lub w trakcie realizacji to: tworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, modyfikacja zasad funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego, modyfikacja zasad działania spółdzielni mieszkaniowych, wsparcie termomodernizacji i remontów. Działania planowane to modyfikacja zasad udzielania wsparcia na budownictwo gminne oraz budowa systemu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe.
W trakcie dyskusji posłowie omówili m.in.: strukturę Krajowego Zasobu Nieruchomości, wsparcie remontowe istniejącego zasobu mieszkaniowego, wysokość deficytu mieszkaniowego w Polsce oraz modyfikację zasad działania spółdzielni mieszkaniowych i funkcjonowania społecznego budownictwa czynszowego.