Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyły wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1042 i 2234).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu i 54 poprawki. Komisje wnoszą o odrzucenie wniosku oraz o przyjęcie 11 poprawek i odrzucenie 43 poprawek.
Poprawki, które Komisje proponują przyjąć, miały na celu m.in.:
– uregulowanie zasad wyłączania nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego z możliwości wykonywania polowania;
– wprowadzenie udziału przedstawiciela izby rolniczej w sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny;
– wprowadzenie zakazu – poza polowaniami i odłowami – płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
– zakaz wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów myśliwskich;
– zwiększenie nadzoru resortu środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.
Poprawki, które Komisje proponują odrzucić, miały na celu m.in.:
– uniemożliwienie udziału w polowaniach dzieci do lat 16;
– uniemożliwienie prowadzenia polowań w parkach narodowych;
– przywrócenie zasad szacowania szkód przez wojewodę przy odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody łowieckie i kół za szkody wyrządzone podczas polowań;
– zwiększenie odpowiedzialności Skarbu Państwa, który miałby odpowiadać za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry, kruki, kormorany, żurawie;
– wprowadzenie zakazu używania do polowań amunicji wykonanej z ołowiu;
– wprowadzenie badań okresowych dla myśliwych posiadających broń;
– wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania postrzeleń i nieodnalezionej zwierzyny w książce ewidencji polowań;
– wprowadzenie elektronicznego powiadamiania o planowanym polowaniu.
Sprawozdawca – poseł Anna Paluch (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody – Andrzej Szweda-Lewandowski.