Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

17
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 września 2017

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1730 i 1809).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisje wnoszą o odrzucenie poprawek.
Poprawki miały na celu m.in.: obniżenie maksymalnej stawki opłaty recyklingowej z 1 złotego do 0,2 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zmianę terminu wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2018 r. na 1 stycznia 2019 r., a także wskazanie, że pobrana opłata recyklingowa będzie zasilała Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nie budżet państwa.
Sprawozdawca – poseł Dariusz Piontkowski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek.