Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych

09
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r. (druk nr 2589).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej – Stanisław Szwed.
Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Mongolią umożliwi objęcie obywateli polskich, zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie Mongolii, ochroną ubezpieczeniową, w zakresie przewidzianym w przedstawionej regulacji.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Grzegorz Matusiak (PiS).