Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Spraw Energii i Skarbu Państwa

12
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ oraz do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ rozpatrzyły wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druki nr 1975 i 1982).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz 2 poprawki. Komisje wnoszą o odrzucenie wniosku i wszystkich poprawek.
Poprawki dotyczyły zniesienia ograniczeń w zakresie niestosowania przepisów ustawy wyłącznie do niektórych spółek prawa handlowego będących operatorami systemu przesyłowego lub posiadających koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, a także zmiany terminu wejścia ustawy w życie.
Sprawozdawca – poseł Robert Telus (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej – Piotr Naimski.