Komisje: Spraw Zagranicznych oraz Ustawodawcza

12
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisje: Spraw Zagranicznych /SZA/ oraz Ustawodawcza /UST/ kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1385).
Projekt ma na celu m.in. ustawowe określenie zadań służby zagranicznej, modyfikację katalogu osób wchodzących w skład służby przez dodanie kategorii kontraktowych członków służby zagranicznej, objęcie ustawą pracowników wykonujących zadania ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE; wprowadzenie negatywnej przesłanki zatrudnienia w służbie zagranicznej, którą stanowi praca, służba lub współdziałanie z organami bezpieczeństwa.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisje wniosły poprawkę dotyczącą wygaszenia w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy stopni dyplomatycznych nadanych przed wejściem w życie ww. ustawy oraz poprawki legislacyjne.
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Małgorzata Gosiewska (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Jan Dziedziczak.