Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

12
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 listopada 2017

Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ dokonały zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1868).
W miejsce niewłaściwie wybranego posła Piotra Kalety (PiS, spoza składu Komisji), Komisje powołały posła Grzegorza Wojciechowskiego (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Anna Surówka-Pasek.