Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

21
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

 

Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1868 i 2616).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy oraz 9 poprawek. Komisje wnoszą o odrzucenie wniosku, przyjęcie 8 poprawek i odrzucenie 1 poprawki.
Poprawki, które Komisje proponują przyjąć, m.in.:
– nakładały na osoby, które chcą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obowiązek posiadania wykształcenia wyższego,
– nakładały na starostów obowiązek przekazywania, co kwartał Ministrowi Sprawiedliwości zbiorczej informacji o wykonywaniu na obszarze powiatu zadań polegających na: udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Poprawka, którą Komisje proponują odrzucić, polegała na likwidacji nakładanego w projekcie na wojewodę obowiązku prowadzenia listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na obszarze województwa.
Sprawozdawca – poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP –Anna Surówka-Pasek.