Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

12
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisje: Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 2434).
Celem projektu jest wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej.
Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt K 10/15) stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym i ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Kazimierz Smoliński (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik.