Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpoczął prace

01
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Mateusz Morawiecki podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów powiedział, że rząd chce budować państwo 4S: silne, spójne, sprawiedliwe i solidarne.  

Otwierając posiedzenie Komitetu premier zaznaczył, że bardzo zależy mu na utrzymaniu równowagi gospodarczej, budżetowej i finansowej z uwzględnieniem kluczowego i priorytetowego komponentu społecznego. – Rząd i nasza polityka stoi na dwóch nogach – gospodarczej i społecznej. Chcemy, żeby Komitet Społeczny Rady Ministrów umacniał nasz społeczny kierunek działań – mówił szef rządu. Morawiecki stwierdził, że powstanie Komitetu to ważne działanie, które poprzez wyrównywanie szans przysłuży się całemu społeczeństwu. – Wyścig może zacząć się dopiero wówczas, gdy wszyscy są na linii startu. Wyrównywanie szans leży w najlepszym interesie państwa polskiego i jest naszym podstawowym zadaniem – podkreślił.

Z kolei wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu, powiedziała, że podstawowym celem polityki rządu jest poprawianie losu obywateli. Stwierdziła również, że wiele prospołecznych programów i projektów już udało się zrealizować. W tym kontekście wymieniła program Rodzina 500+, przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego oraz bezpłatne leki dla seniorów 75+.  – Nie byłoby możliwości realizacji tych projektów, gdyby nie rozwój gospodarczy. Dlatego dzisiaj do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dołącza Komitet Społeczny. Będziemy starali się wspólnie realizować mądrą politykę społeczną w ramach możliwości gospodarczych. Wierzę, że pod kierunkiem pana premiera Mateusza Morawieckiego polska gospodarka będzie rozwijała się jeszcze szybciej – mówiła wicepremier. Według wiceszefowej rządu, konieczne jest tworzenie warunków i przyjmowanie rozwiązań inwestycyjnych oraz gospodarczych, które będą służyły rozwojowi Polski. – Rozwój Polski rozumiemy jako rozwój polskich rodzin: to bezpieczna rodzina i obywatele, którzy mogą godnie żyć – mówiła Szydło.

KSRM zajmie się koordynacją zmian zachodzących w obszarze spraw społecznych w Polsce. Jako organ pomocniczy Rady Ministrów będzie pracował na poziomie międzyresortowym co pozwoli na poszerzenie perspektyw rozwoju projektów społecznych, wykraczających poza ramy jednego ministerstwa. Przewodniczącą Komitetu została wicepremier Beata Szydło. Na jej wniosek wiceprzewodniczącym będzie Rafał Bochenek. W skład KSRM wejdą również: Minister Edukacji Narodowej, Minister Finansów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Sportu i Turystyki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Środowiska, Minister Zdrowia oraz Sekretarz do Spraw Europejskich.