Komunikat CIS dot. nagród w Kancelarii Sejmu

23
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W związku z publikacjami dotyczącymi nagród wypłacanych pracownikom Kancelarii, Centrum Informacyjne Sejmu wydało komunikat, w którym informuje jakie kwoty zostały na ten cel wypłacone w bieżącym roku.

W odpowiedzi na publikację „Super Expressu” CIS poinformował, że „w 2018 r. średnia kwota nagrody wypłaconej na jednego pracownika Kancelarii Sejmu – za osiągnięcia w pracy zawodowej – wyniosła 844,33 zł. Z kolei kwota premii, wypłacanej co miesiąc pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi technicznej, robotniczej i obsługi gastronomicznej, wyniosła średnio 735,53 zł”. Ponadto Centrum Informacyjne Sejmu przypominało, iż „za budżet oraz gospodarowanie środkami Kancelarii Sejmu odpowiada kierownictwo Kancelarii, a nie Marszałek Sejmu”.