Komunikat CIS dot. posiłków dla protestujących

23
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Centrum Informacyjne Sejmu informuje, że posiłki otrzymywane przez osoby protestujące od kilku tygodni w gmachu przy ul. Wiejskiej, zapewnia Kancelaria Sejmu a koszty ich przygotowania pokrywa z własnych środków, co nie jest zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi.

„Kancelaria Sejmu zapewnia osobom protestującym całodzienne wyżywienie, także w dni wolne od pracy i święta. Są to codziennie przygotowywane przez pracowników Kancelarii posiłki, składające się ze śniadania, dwudaniowego obiadu oraz kolacji. Posiłki są dostarczane w godzinach uzgodnionych z protestującymi. Kancelaria Sejmu uwzględniła też sugestie osób protestujących np. co do rodzajów pieczywa” – napisano w komunikacie.

„Koszty posiłków według stanu na dziś pokrywa ze swoich środków Kancelaria Sejmu. Należy jednak podkreślić, że budżet Kancelarii – będący częścią budżetu państwa – zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi, może być przeznaczony wyłącznie na pokrywanie wydatków, które realizują zadania nałożone na naszą instytucję. Prawidłowość tego postępowania jest corocznie sprawdzana przez Najwyższą Izbę Kontroli. (…) Jako gospodarz protestu, pragnąc stworzyć osobom obecnym w Sejmie warunki do prowadzenia dialogu dotyczącego ich postulatów, dostarczamy im pożywienie niezależnie od istnienia powyżej wskazanych zastrzeżeń. Sprawa ta jest jednak przedmiotem analiz finansowych i prawnych” – poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu.