Komunikat CIS dot. utrudnień w dostępie do Sejmu

09
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W nawiązaniu do artykułu na portalu polityka.pl, CIS informuje, że zmiany w dostępnie na teren kompleksu sejmowego mają charakter chwilowy i są bezpośrednio związane z wyjątkową sytuacją w Sejmie. Dziennikarze protestują przeciwko ograniczaniu dostępu do gmachu przy ul. Wiejskiej.

Szczególne okoliczności w budynku głównym mają wpływ na pracę Kancelarii Sejmu oraz na zastosowanie innych niż standardowe zasad wstępu. Warto przypomnieć, że aktualnie obowiązuje ponad pół tysiąca przepustek stałych i okresowych dla przedstawicieli mediów, co oznacza, że zarówno prace Izby, jak i np. relacjonowanie akcji protestacyjnej, odbywa się bez przeszkód. Korespondentów stale zajmujących się polityką zachęcamy do składania wniosków – w przyznawaniu okresowych akredytacji zawsze kierowaliśmy się chęcią pomocy i współpracy. Dodatkowo niezmiennie zapewniamy, że zmiany w regułach wstępu do Sejmu są tylko czasowe – nie planowane są żadne korekty w przepisach, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby wstęp dziennikarzy na Wiejską – deklaruje Centrum Informacyjne Sejmu.

W spontanicznym proteście przeciwko utrudnianiu dostępu do Sejmu uczestniczyli dziennikarze i politycy opozycji. Była to odpowiedź na sytuację, w której dziennikarze posiadający stałe karty wstępu, pomimo ich przedstawienia Straży Marszałkowskiej, nie mogli wejść na teren Biura Przepustek. Taka sytuacja ma miejsce od 25 kwietnia, czyli zaraz po rozpoczęciu protestu rodziców osób niepełnosprawnych. Części dziennikarzy, w tym reporterom zagranicznym, zaczęto odmawiać wstępu na teren parlamentu. Osoby bez posiadania stałej przepustki nie mogły wejść do Sejmu.