Komunikat CIS dotyczący głosowania podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu

13
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W nawiązaniu do komentarzy dotyczących wieczornych głosowań w czasie drugiego dnia 61. posiedzenia Sejmu (12.04), informujemy, że obrady były prowadzone w sposób zgodny z Regulaminem Sejmu – napisano w komunikacie.

„ Proces legislacyjny nowelizacji ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości był na etapie III czytania – ostatnim przed skierowaniem dokumentu do Senatu. W tym momencie prac nad ustawą zgodnie z Regulaminem, dopuszczalne jest zadawanie pytań. Tymczasem większość wniosków formalnych dotyczyła przede wszystkim dyskusji, uwzględnionej na etapie I i II czytania. Dodatkowo, pytania miały charakter oświadczeń, a nie dotyczyły konkretnych kwestii związanych z procedowanym prawem. Tego typu postępowanie części posłów prowadziło do poważnych utrudnień w prowadzeniu prac Izby. Marszałek Sejmu podejmował decyzje w oparciu o obowiązujące rozwiązania regulaminowe, a więc zgodnie z prawem. Warto przypomnieć także statystyki – w 2017 r. na 290 wniosków formalnych, tylko nieco ponad sto było zgłoszonych zgodnie z Regulaminem Sejmu” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Sejmu.