Komunikat CIS dotyczący prac legislacyjnych nad projektem ws. korzystnych rozwiązań dla osób dziedziczących firmy

17
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Centrum Informacyjne Sejmu dementuje doniesienia dziennika „Rzeczpospolita” i portalu money.pl (z 12 i 13.04), które informowały, że projekt przywracający korzystne dla osób dziedziczących firmy po rodzicach rozwiązania podatkowe „utknął w Sejmie”.

I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zostało przeprowadzone na posiedzeniu plenarnym 12 kwietnia.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku. Prawo, w przypadku spadków, przywraca zasadę obowiązującą przed 1 stycznia 2018 r., natomiast w zakresie darowizn – łagodzi regulację wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017 r. poprzez umożliwienie kontynuacji amortyzacji tych składników majątku. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Proponowana poprawka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm rodzinnych.

Zgodnie z decyzją Sejmu dokument trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. W przypadku przyjęcia przez Komisję sprawozdania, przeprowadzenie II czytania jest możliwe już na najbliższym 62. posiedzeniu Izby – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Sejmu.