Komunikat CIS w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu

05
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Centrum Informacyjne Sejmu potwierdza, że do Marszałka Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Gawłowskiego – czytamy w komunikacie.

Taki dokument musi spełniać szereg wymogów formalnych, opisanych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Z tego względu wniosek – przed nadaniem biegu – jest opiniowany przez służby prawne Kancelarii Sejmu. W przypadku wniosku dotyczącego posła Gawłowskiego czynności te zostały zakończone 4 stycznia.

Przedmiotowy wniosek zostanie teraz skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jednocześnie o treści wniosku zostanie zawiadomiony parlamentarzysta, którego wniosek dotyczy – procedura ta wynika z art. 7c ust. 1b ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.