Komunikat MŚ dot. wyroku TSUE ws. jakości powietrza

23
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Polska konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Wieloletnie zaniedbania w tym obszarze powodują jednak, że te działania wymagają czasu oraz współpracy na poziomie administracji rządowej, samorządów, a także zaangażowania obywateli – tłumaczy resort.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że na chwilę obecną Polsce nie grożą kary finansowe w związku z wyrokiem. Dodaje również, że Polska nie jest odosobnionym krajem, który ma trudności z osiągnięciem dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10. Obecnie problem ten dotyczy 20 państw członkowskich.

MŚ wylicza także działania podjęte na rzecz poprawy jakości powietrza oraz informuje, że na ten cel do roku 2020 przeznaczy w sumie ponad 10 mld zł.

„Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiada przede wszystkim spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. Dlatego chcemy przeznaczać pieniądze m.in. na przyłączanie gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej. To jedne z najskuteczniejszych sposobów na walkę ze smogiem. Resort środowiska prowadzi także kampanie edukacyjne uświadamiające mieszkańców, jakie paliwa można wykorzystywać  do celów grzewczych  w gospodarstwach domowych, jak również sposoby ich spalania, by nie szkodzić środowisku, a także pokazujące im,  gdzie mogą uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego. Ponadto, dzięki znowelizowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawie -Prawo ochrony środowiska władze samorządu województwa mogą  określać  rodzaj i  jakość paliw oraz pieców dopuszczonych do stosowania na danym obszarze.  Na podstawie tych przepisów przyjęto uchwały >antysmogowe<,  m.in. dla miasta Krakowa, oraz województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego” – poinformowało ministerstwo.

Resort podkreślił również, że poprawa jakości powietrza wymaga czasu i skoordynowanych działań na szczeblu rządu i samorządów oraz, że współpracuje ze wszystkim zainteresowanymi podmiotami w tym obszarze.