Konferencja w Sejmie podsumowująca konsultacje RODO

17
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektu przepisów o ochronie danych osobowych. Omówione zostało ponad 700 stron uwag zgłoszonych przez obywateli, stowarzyszenia, fundacje oraz izby gospodarcze – poinformowało MC.

„Wydarzenie zwieńczyło pierwszy, wstępny etap procesu legislacyjnego. Celem spotkania było przedstawienie stanowiska resortu, wypracowanego po analizie wszystkich opinii i uwag, zgłoszonych do projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych w ramach konsultacji społecznych” – napisało ministerstwo w komunikacie.

Konferencję otworzył minister Marek Zagórski, Sekretarz Stanu wykonujący, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, zadania Ministra Cyfryzacji. W trakcie swojego wystąpienia minister wskazał, że resort podejmie najwyższą staranność by projekt jak najszybciej trafił do Sejmu po jego przyjęciu przez Radę Ministrów.

Stanowisko Ministra Cyfryzacji prezentował dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, któremu towarzyszyli reprezentanci Departamentu Prawnego MC: Katarzyna Jabłonka-Jankowska, Naczelnik Wydziału Legislacyjnego i Sylwester Szczepaniak, Naczelnik Wydziału Regulacji Cyfrowych.

Na zaproszenie do udziału w spotkaniu przybyło około 300 osób z całej Polski, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w niemal dziewięciogodzinnej dyskusji. – Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa obywatelskiej postawy, troski o jakość stanowionego prawa i dbałość o kulturę podjętej przez Państwa merytorycznej dyskusji – zwrócił się do uczestników konferencji dr Kawecki. – Wracamy do ministerstwa bogatsi o nowe spostrzeżenia co do projektowanych przepisów, co przyczyni się do jeszcze sprawniejszego wdrożenia Rozporządzenia Ogólnego UE 2016/679 do polskiego porządku prawnego – podsumował.