Koniec prac parlamentarnych nad trzema ustawami

23
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na biurko prezydenta trafią ustawy dot. przeciwdziałania porzucania odpadów, zmian w szkolnictwie wyższym oraz pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Do podpisu prezydenta trafił pakiet ustaw mający pomóc rozwiązać problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk. Chodzi o nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Ma temu służyć też nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Izba skierowała do prezydenta tzw. ustawę 2.0, wprowadzającą reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych.

Ponadto, Sejm zakończył parlamentarne prace nad ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Celem nowych przepisów jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskich, by otrzymać kredyt mieszkaniowy.