Konsultacje wiceministrów ds. europejskich V4

26
wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozmowy wiceszefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyły się w Modrej, niedaleko Bratysławy, dotyczyły bieżącej sytuacji w Europie oraz międzynarodowej pozycji Unii Europejskiej w kontekście aktualnych wyzwań stojących przed Wspólnotą.

– Spotkanie było okazją do zaplanowania wspólnych działań Grupy w najważniejszych sprawach, które stoją przed Unią Europejską – poinformował wiceszef polskiej dyplomacji. Ministrowie przedyskutowali także wybrane elementy z agendy politycznej UE, kluczowe dla państw regionu. – Przede wszystkim chodzi o negocjacje wieloletnich ram finansowych, przyszłość wspólnego rynku, politykę migracyjną UE, a także sprawy związane z dyrektywą gazową, pakietem mobilności w transporcie i przyszłością wspólnego rynku cyfrowego – powiedział po spotkaniu Konrad Szymański.

Konsultacje w Modrej były również okazją do zaprezentowania planów słowackiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczęło się 1 lipca tego roku i zakończy 30 czerwca 2019 r.

Regularne kontakty w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która stanowi płaszczyznę współpracy między Polską, Czechami, Słowacją i Węgirami, stanowią ważne ramy prowadzenia polityki regionalnej oraz dbania o interesy regionu Europy Środkowej na arenie międzynarodowej.