Kontrowersje dot. wyznaczania składów sędziowskich w TK

05
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego napisało list do Julii Przyłębskiej, w którym podkreśla, że praktyka wyznaczania składów orzekających powinna być transparentna i zapewniać każdemu z sędziów konstytucyjnych wiedzę, którą z kolejnych rodzajów spraw wpływających do Trybunału będzie rozpoznawana z jego udziałem.

„Niemal od początku sprawowania przez Panią funkcji Prezesa TK obserwujemy praktykę kształtowania składów orzekających Trybunału, w której znajdujemy nieprawidłowości” – czytamy w piśmie siedmiorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik zwracają uwagę na niejasne kryteria wyznaczania sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających, powszechnie stosowane zmiany obsady sędziowskiej w uprzednio wyznaczanych składach TK, powtarzający się brak uzasadnienia zarządzeń o zmianie składów sędziowskich oraz niemal całkowite pomijanie niektórych sędziów przy wyznaczaniu składów rozpatrujących wnioski o wyłączenie sędziów.

„Praktyka stosowana przez Panią Prezes jawnie odbiega od ustawowego standardu, o czym najlepiej świadczą coraz częstsze publikacje, których autorzy wyliczają sygnatury spraw rozstrzyganych przez TK w składzie ukształtowanym sprzecznie z prawem, ukazując bezpośredni związek między swobodnym doborem sędziów a treścią konkretnego rozstrzygnięcia” – napisali sędziowie.

Autorzy listu postulują o bezzwłoczne przedstawienie informacji o dotychczasowej praktyce wyznaczania składów orzekających oraz przyjętych przez szefową TK zasad wyznaczania składów na przyszłość. „Praktyka wyznaczania składów sędziowskich powinna być transparentna i zapewniać każdemu z sędziów konstytucyjnych wiedzę, którą z kolejnych rodzajów spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego będzie rozpoznawana z jego udziałem” – podkreślają sędziowie.