List Marszałka Sejmu do seniorów

11
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Kiedy zastanowimy się, czym jest starość, bardzo często przywołujemy stereotyp eksponujący samotność, trudności w pokonywaniu przeszkód codziennej egzystencji, pesymizm, lęk przed otaczającą rzeczywistością. Jednak jest to obraz bardzo jednowymiarowy. Starość to po prostu jedna z faz życia i jak każdy wiek ma swoje problemy czy też zadania ważne dla naszej ojczyzny” – napisał Marek Kuchciński w specjalnej korespondencji do uczestników konferencji „Seniorzy w Niepodległej”.

Jak podkreślił Marek Kuchciński, niezwykle istotna jest więź między pokoleniami. Jako konieczne warunki, aby ludzie w starszym wieku czuli się ciągle potrzebną częścią społeczeństwa, Marszałek Sejmu wskazał szacunek, akceptację, pomoc i zrozumienie. Wyraził przekonanie, że inicjatywy takie jak toruńska konferencja są wzorem dla osób w różnym wieku odnośnie do działania na rzecz budowy społeczeństwa przyjaznego seniorom. „Od wielu lat odnotowujemy w kraju niż demograficzny, a zarazem rosnącą grupę seniorów. Warto zatem przybliżyć społeczeństwu zagadnienie dotyczące osób starszych. Przekrojowe spojrzenie na jesień życia może prowadzić do interesujących i inspirujących wniosków” – ocenił marszałek Kuchciński.

Konferencja „Seniorzy w Niepodległej” uzyskała patronat Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów.