Litewscy posłowie przyjęli deklarację upamiętniającą Konstytucję 3 maja

09
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Głosami 100 posłów za, bez sprzeciwu i bez głosów wstrzymujących się litewski Sejm przyjął we wtorek Deklarację 3 Maja. Stwierdzono w niej, że dążenie Ukrainy do odzyskania okupowanych ziem jest także dążeniem Litwy. W dokumencie Litwa zaprosiła Polskę do wspólnych działań wspierających Ukrainę.

Deklaracja wskazuje, że „spadkobiercy Konstytucji 1791 roku znowu będąc wolnymi i wysoko oceniając to, że łączy nas wspólna historia, bogate wspólne dziedzictwo kulturowe oraz wartości Konstytucji 3 Maja, dzisiaj są jeszcze bardziej połączeni wobec najważniejszych obecnych oraz przyszłych wspólnych wyzwań”.

Autorzy projektu wzywają też do podjęcia wszelkich działań, by państwa znajdujące się na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów mogły stać się częścią wolnej Europy.

W dokumencie wyrażono nadzieję, że „również dzisiejsza Rosja kiedyś stanie się nieagresywnym i europejskim państwem”. „Aby taka perspektywa Rosji w przyszłości się zrealizowała, dzisiaj wspólnie musimy powstrzymać jej agresję na Ukrainie oraz inwestować w tworzenie pasma pomyślnych państw w sąsiedztwie Europy Wschodniej, począwszy od Ukrainy” – napisano.

Projekt dokumentu został przedstawiony pod obrady 3 maja, czyli w rocznicę obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w obecności przedstawicieli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.