Marszałek Sejmu odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier. „Naszym wspólnym celem wzmacnianie państw w Europie Środkowej” – relacja z Budapesztu

05
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dowód uznania wybitnych zasług w budowaniu politycznych i społecznych kontaktów węgiersko-polskich marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski zostali uhonorowani Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier. Ceremonia odbyła się w siedzibie Parlamentu w Budapeszcie. Odznaczenie nadał i wręczył marszałkom prezydent János Áder, w ślad za propozycją przewodniczącego węgierskiego parlamentu László Kövéra, na wniosek premiera Viktora Orbána.

W laudacji na cześć Marszałka Sejmu przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér przypomniał polityczną drogę Marka Kuchcińskiego. – Uczestniczył w pracach związkowych legendarnej „Solidarności”, wziął czynny udział w tworzeniu i kolportowaniu literatury zwanej przez władze nielegalną, ale w rzeczywistości oznaczającej wolność, a po zmianie ustroju podjął się poważnej roli w kulturalnym życiu swojego rodzinnego miasta – powiedział przewodniczący Kövér. – W roli Marszałka Izby jest aktywnym uczestnikiem zarówno w  polityce, jak i społecznie, w kształtowaniu stosunków polsko-węgierskich – podkreślił także oraz zwrócił uwagę na wieloletnie zaangażowanie Marka Kuchcińskiego w budowę Europy Karpat i pogłębienia współpracy w regionie. – Marszałek Kuchciński dobrze wie, że Karpaty łączą. Łączą obszary, kraje i ludzi – podkreślił.

Przede wszystkim jednak, zdaniem przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Warszawę i Budapeszt łączą wspólne wartości i tradycja. Wśród tych wartości László Kövér wymienił wolność, szacunek do poprzedników i oddanie dla przyszłych pokoleń. – W osobie Marka Kuchcińskiego, Węgry znalazły prawdziwego przyjaciela, który poza swoją działalnością w życiu publicznym, udowadnia swoimi słowami i czynami, że owszem warto szukać ścieżek ugody, zbliżenia w całym regionie podzielonym konfliktami, urazami przeszłości i że wspólna, Środkowa Europa ma przed sobą przyszłość – można było usłyszeć w laudacji wygłoszonej przez przewodniczącego Kövéra.

Odbierając przyznane wysokie węgierskie odznaczenie Marszałek Sejmu powiedział: – Traktuję ten order jako uznanie dla całego zespołu, który od wielu kadencji w Sejmie działa na rzecz dobra wspólnego i przyjaźni polsko-węgierskiej. Jesteśmy posłańcami i zarazem twórczymi kontynuatorami tej wielkiej sprawy, która rozpoczęła się przed tysiącem lat. Kontynuatorami dzieła i tradycji dawnych dynastii – Piastów, Arpadów i Andegawenów, Jagiellonów i Batorych.

– Wspólnie dzisiaj budujemy nową Europę Środkową. Rozpoznaliśmy signum temporis. Zrozumieliśmy, że nasza przyjaźń i współpraca, a zwłaszcza znaczenie polityczne mogą być wzmocnione współpracą w całym makroregionie środkowoeuropejskim – zaznaczył Marszałek Sejmu. Wymienił w tym miejscu takie inicjatywy jak Grupa Wyszehradzka, Trójmorze, czy konferencja Europa Karpat.

Marszałek Sejmu przypomniał też o podjętej w ostatnim czasie przez parlamenty Polski i Węgier decyzji o utworzeniu Fundacji im. Wacława Felczaka. Wyraził nadzieję, że jest to rozpoczęcie kolejnego etapu współpracy dwustronnej skierowanej głównie do młodego pokolenia.