Marszałek Sejmu otworzył wystawę „Wolne elekcje w dokumencie archiwalnym”

13
Maj
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski otworzył dziś w Sejmie wystawę „Wolne elekcje w dokumencie archiwalnym”. Inicjatorem ekspozycji w Sejmie jest poseł Michał Szczerba.

– To, że możemy dzisiaj demokratycznie, bez wpływów zagranicznych, wybierać naszego prezydenta jest wielkim osiągnięciem ruchu Solidarności i wynikiem dążeń pokoleń Polaków do wolności i demokracji – podkreślił Radosław Sikorski otwierając wystawę. Marszałek Sejmu zwrócił też uwagę na szczególny moment w jakim wystawa dotycząca wolnej elekcji zagościła w Sejmie – między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Radosław Sikorski przekonywał jednocześnie obywateli do jak najliczniejszego udziału w wyborach. – Niech najlepszym docenieniem tego w jak dobrej Polsce dzisiaj żyjemy będzie jak największa liczba naszych rodaków korzystająca z prawa do elekcji władzy wykonawczej i idąca głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich – powiedział marszałek Sejmu.
Ekspozycja prezentuje unikalne dokumenty, ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych, związane z wyborami królów Polski przeprowadzanymi na zasadzie wolnej elekcji – instytucji, która pozwalała przedstawicielom szlachty wybierać władcę w wyborach bezpośrednich. Wśród eksponatów znalazły się m.in. ogłoszenia o terminach zjazdów elekcyjnych, opisy ich przebiegu, druki opisujące zalety kandydatów, obwieszczenia o wynikach wyborów oraz akty potwierdzające wybór władcy, do których uczestnicy wydarzenia przytwierdzali swoje pieczęcie.
Wystawa powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Woli i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W uroczystości wziął też udział naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.