Marszałek Sejmu powołał zastępców Głównego Inspektora Pracy

23
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marek Kuchciński powołał Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowiska zastępców Głównego Inspektora Pracy. Dziś w Gabinecie Marszałka Sejmu odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych. Nie zabrakło też gratulacji.

Marszałek Sejmu powołuje zastępców GIP na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Rada zaopiniowała kandydatury pozytywnie 7 listopada.