Marszałek Sejmu: upublicznienie dzienników urzędowych władz RP na uchodźstwie to zmiana postrzegania państwowej tożsamości

05
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W systemach informatycznych Kancelarii Sejmu i Rządowego Centrum Legislacji są już dostępne dzienniki urzędowe władz RP na uchodźstwie z lat 1939-1990. W obecności Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło uroczystego aktu upublicznienia historycznych dokumentów dokonały Szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska i Prezes RCL Jolanta Rusiniak. – Mamy obowiązek należycie potraktować cały dorobek normatywny władz polskich, które tak wytrwale prowadziły Naród w jego walce z okupantem – podkreślał Marszałek Sejmu podczas uroczystości.

Marek Kuchciński mówił o doniosłości wydarzenia, które odbyło się w Sejmie. Jak powiedział, jest to przywrócenie Polsce dorobku prawnego naszego Państwa, władz działających na emigracji. – Zachowujemy w ten sposób ciągłość ustrojową państwowości polskiej – zaznaczył Marszałek Sejmu. Zwrócił uwagę na fakt, że prawo tworzone i publikowane przez polskie władze na uchodźstwie począwszy od 1939 r. nie było upubliczniane w kraju w żadnych urzędowych wykazach, nie tylko w okresie PRL, ale i w III RP. – Upubliczniając dzisiaj historyczne akty normatywne w oficjalnym, prowadzonym obecnie przez Kancelarię Sejmu Internetowym Systemie Aktów Prawnych, dajemy wyraz generalnej zmianie postrzegania naszej państwowej tożsamości – tłumaczył Marek Kuchciński.

Marszałek Sejmu przypomniał, że Sejm wraz z Senatem stanowi władzę prawodawczą i jest dokładnym zwierciadłem woli narodu. Marek Kuchciński przypomniał, że prawa Rzeczpospolitej Polskiej stanowione przez przedstawicieli narodu, muszą być jawnie i powszechnie dostępne, a wraz z odzyskaniem niepodległości, podstawowym miejscem publikacji polskiego prawa stał się Dziennik Ustaw RP. – Ta gazeta urzędowa, opatrzona orłem w koronie urosła do roli jednego z insygniów władzy państwowej i symboli naszej polskiej państwowości – tak jest do dziś i tak było w przeszłości – mówił.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że polski rząd na uchodźstwie i Polskie Państwo Podziemne, mimo że nie mogły realizować swoich zadań w Ojczyźnie, nigdy nie zaprzestały swojej działalności. – Symboliczny akt upublicznienia dzienników urzędowych władz RP na uchodźstwie ma na celu podkreślenie ciągłości suwerennej władzy państwowej, zakotwiczonej w tradycji II RP – powiedziała premier. Jak podkreśliła, jest to także akt zwrócenia należytego szacunku i oddania hołdu tym, którzy przez wiele lat podejmowali działania propaństwowe, dbania o funkcjonowanie polskiego Państwa na uchodźstwie.

– Musimy pamiętać o tym, że polskie Państwo jest dla nas wartością nadrzędną, jest dla każdego obywatela Polski obowiązkiem – tłumaczyła szefowa rządu. – To, że dzisiaj jesteśmy w polskim parlamencie, żyjemy w suwerennym, niepodległym polskim państwie, możemy spojrzeć na dokumenty przygotowywane przez naszych poprzedników, to dowód tego, że polskie Państwo trwało, trwa i będzie trwać – zaznaczyła Beata Szydło.

O istocie upublicznienia aktów prawnych i innych dokumentów władz RP na uchodźstwie mówił doradca Marszałka Sejmu prof. Jan Majchrowski. – W PRL Dziennik Ustaw wydawany na uchodźstwie od 1939 r. był zupełnie przemilczany jako nieistniejący. Trudno się z tym pogodzić, ale można zrozumieć. Trudno jednak zrozumieć rozciągnięcie tej samej praktyki na okres III RP – tłumaczył. Jak wyjaśnił, uroczystość w Sejmie obejmuje upublicznienie, czyli udostępnienie wszystkim całego dorobku normatywnego władz RP na uchodźstwie w nowoczesnych systemach informatycznych prowadzonych przez Kancelarię Sejmu i Rządowe Centrum Legislacji, które cieszą się zaufaniem i ogromnym zainteresowaniem społecznym. – Upublicznienie nie oznacza jednak publikacji – podkreślał.

Poza Marszałkiem Sejmu i Prezes Rady Ministrów w uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu uczestniczyli również m.in. wicemarszałek Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, szefowa gabinetu politycznego Prezes Rady Ministrów Elżbieta Witek i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Upublicznienie dzienników urzędowych władz RP na uchodźstwie z lat 1939-1990 nie zmienia istniejącego stanu prawnego, stanowi jednak wypełnienie bezpodstawnie utrzymywanej luki obejmującej polskie prawodawstwo lat II wojny światowej oraz powojennej aktywności władz RP na uchodźstwie. W systemach informatycznych Kancelarii Sejmu i Rządowego Centrum Legislacji segment ustawodawstwa władz RP na emigracji jest oddzielony w sposób klarowny od pozostałych aktów normatywnych.