Marszałek Sejmu z przewodniczącym Izby Reprezentantów Królestwa Maroka o dyplomacji parlamentarnej, migracji i wymianie doświadczeń

05
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Współpraca Polski i Maroka w ramach organizacji międzynarodowych i grup bilateralnych, migracja, infrastruktura, wymiana gospodarcza, edukacyjna i kulturalna – to niektóre z tematów rozmowy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym Izby Reprezentantów Królestwa Maroka Habibem El Malki. W spotkaniu, które odbyło się w Sejmie w czwartek, uczestniczyli także posłowie z Polsko-Marokańskiej Grupy Parlamentarnej: Killion Munyama (wiceprzewodniczący), Marcin Porzucek i Bogusław Sonik oraz ambasador RP w Maroku Marek Ziółkowski. Polskim parlamentarzystom towarzyszyła Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu.

Istotnym tematem rozmowy polityków była dyplomacja parlamentarna. Marszałek Sejmu zauważył, że jej znaczenie w życiu publicznym rośnie, co stwarza pole do współpracy obu krajów. Przewodniczący El Malki zwrócił uwagę na rolę grup bilateralnych jako instrumentu pogłębiania i rozwijania polsko-marokańskiej współpracy. Posłowie Munyama i Sonik podkreślali z kolei znaczenie edukacyjnego i kulturalnego wymiaru współdziałania.

Marszałek Sejmu i przewodniczący Izby Reprezentantów podkreślili doskonały stan dwustronnych relacji. Omawiali także znaczenie członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dla współpracy obu państw.

Wizyta szefa marokańskiej Izby Reprezentantów w Warszawie rozpoczęła się wczoraj. Podczas pobytu w Polsce Habib El Malki spotyka się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych.