Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej – zapowiedź

19
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W piątek 20 kwietnia w Sali Kolumnowej odbędzie się druga edycja Międzynarodowego Forum Biznesu i Przedsiębiorczości. Motto tegorocznej edycji wydarzenia brzmi „Poprawa relacji przedsiębiorców z urzędnikami szansą rozwoju firm rodzinnych”.

Zaproszeni goście poruszą kwestię funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia urzędniczego, relacji przedsiębiorców z urzędnikami oraz kierunków działań. Prelegenci zwrócą uwagę także na obowiązujące konstrukcje prawne pozwalające na uznaniowość w działaniach urzędników oraz implikacje złych praktyk rzutujące zarówno na przedsiębiorczość w Polsce, jak i znacznie szerzej, na inne aspekty życia społecznego i gospodarczego.

Organizatorem forum jest Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego we współpracy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

PROGRAM FORUM

9.20 – 10.00    Rejestracja

10.00 – 10.35    Otwarcie Forum – JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
„Rodzina jako wartość”
ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski – UKSW Warszawa
Wiesław Wójcik – Prezes Zarządu Fundacji Animacji Przedsiębiorczości

10.35 – 11.30    Debata  
„Dobre relacje z urzędnikami podstawą bezpieczeństwa i konkurencyjności firm rodzinnych”
Andżelika Możdżanowska –  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Agnieszka Clarey – Dyrektor Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Wojciech Paluch – Dyrektor Departamentu Handlu i Usług w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Paweł Cybulski –  Wiceminister, Z-ca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

11.30 – 11.45    „Czym powinno się kierować państwo w sytuacji sporów urzędników z przedsiębiorcami”
poseł Zbigniew Gryglas – członek Parlamentarnego Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

11.45 – 12.00    „Rozrost tkanki urzędniczej cichym zagrożeniem dla przedsiębiorców ”  
dr Artur Bartoszewicz – Szkoła Główna Handlowa

12.30 – 12.45    „Poprawa relacji przedsiębiorca-urzędnik”
poseł Michał Cieślak  – członek Parlamentarnego Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

12.45 -13.00    „Ujemny bilans społeczno-ekonomiczny wynikający ze złych relacji przedsiębiorców z urzędnikami”
Wiesław Wójcik – Prezes Zarządu Fundacji Animacji Przedsiębiorczości

13.00 – 13.15    „Wybiórcze stosowanie przepisów w praktyce organów kontrolnych”
Andrzej Cieślik – Pełnomocnik Porozumienia Przedsiębiorców

13.15 – 13.30    „Czy rząd utracił kontrolę nad rozrastającą się tkanką urzędniczą?”

13.30 – 13.45    „Organizowanie się przedsiębiorców szansą na zwrócenie uwagi na konflikt z urzędnikami”
dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk

13.45 – 15.45    Panel Dyskusyjny
„Propozycje zmian w prawie i relacjach pomiędzy przedsiębiorcami i organami kontroli“
Katarzyna Gierczak-Grupińska – Prezes Fundacji Firmy Rodzinne
Adam Krause – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych
Mira Jankowska – Polskie Radio, Krzysztof Traczyk –  przedsiębiorca
Lesław Wereszczyński – przedsiębiorca, Andrzej Cieślik – doradca podatkowy
Moderator dyskusji: Wiesław Wójcik – Prezes Zarządu Fundacji Animacji Przedsiębiorczości

15.45 – 16.00    Podsumowanie i wyznaczenie dalszych działań:
Inicjatywy ustawodawcze zmieniające nieprecyzyjne lub szkodliwe przepisy. Zawiązanie grup roboczych.

16.00 – 16.30     Zakończenie Forum