Międzynarodowe spotkania bilateralne w ramach obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

16
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W czwartek i piątek, w czasie wydarzeń w Sejmie oraz w Zamku Królewskim, marszałek Sejmu spotkał się z dwoma przewodniczącymi parlamentów Węgier i Litwy.

Z Laszlo Koverem, przewodniczącym węgierskiego Zgromadzenia Narodowego, Marek Kuchciński rozmawiał o pogłębianiu współpracy międzyparlamentarnej, jak również o już zrealizowanych inicjatywach. Kluczową dla obu polityków była również kwestia ciągłego wzmacniania Grupy Wyszehradzkiej, która powinna jak najczęściej pracować nad wspólnym stanowiskiem Warszawy, Budapesztu, Pragi i Bratysławy na forum Unii Europejskiej.

Z kolei rozmowy z przewodniczącym litewskiego Seimasu Viktorasem Pranckietisem dotyczyły m.in. zbliżającego się jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej oraz o inicjatywy zorganizowania w przyszłym roku wspólnych obchodów z tej okazji. Marek Kuchciński zaprosił także przewodniczącego Seimasu na konferencję Europa Karpat, która odbędzie się w ramach wrześniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy.