Miejsce masowych egzekucji na terenie Sejmu

01
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ogrody sejmowe stały się w listopadzie i grudniu 1939 r. miejscem pierwszych masowych mordów przedstawicieli polskiej inteligencji.

Teren ten wybrano na miejsce kaźni zarówno ze względu na oddalenie od budynków mieszkalnych, jak i na stacjonowanie tam oddziałów policyjnych. Egzekucje odbywały się przede wszystkim w miejscu, w którym obecnie znajdują się budynki Senatu i Kancelarii Senatu. Według najbardziej prawdopodobnych obliczeń zamordowano tam kilkaset osób. Od 1940 r. miejscem egzekucji stały się lasy w pobliżu podwarszawskich Palmir.