Minister edukacji zapewnia, że reforma oświaty jest bardzo dobrze przygotowana

12
Październik
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Anna Zalewska  w radiowej Jedynce przekonywała, że to jest najlepszy moment na wdrożenie zmiany w systemie edukacji. Według niej, reformy nie należy opóźniać ze względu na zaplanowane na 2018 r. wybory samorządowe.

 – Reforma jest doskonale przygotowana, choć oczywiście poddana jest ostrej krytyce i konsultacjom społecznym – powiedziała minister w radiowej Jedynce. Przekonywała również, że teraz jest najlepszy moment na wdrożenie zmian z uwagi na wybory samorządowe w 2018 r. – Trudno sobie wyobrazić, żeby między drukowaniem plakatów i sprawozdawaniem ze swojej 4-letniej działalności zajmowali się również zmianą struktury – mówiła.

Zalewska  pytana o koszty reformy przypomniała, że samorządy są ustawowo odpowiedzialne za różne działania w systemie edukacji. – Subwencja oświatowa w roku 2017 będzie powiększona: po pierwsze o ponad 400 mln zł (…) na waloryzację i będzie zasilona kwotą powyżej 1,6 mld zł na sześciolatka. Jednocześnie jest rezerwa budżetowa (…) na dostosowanie budynków do tych zmian, które będą następować. I to są jedyne skutki. I jeszcze musimy powiedzieć uczciwie o prawie 100 mln zł, które są potrzebne na podręcznik dla klasy siódmej – powiedziała szefowa MEN.