Minister Witold Waszczykowski na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych

14
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Relacje UE-Afryka oraz komunikacja strategiczna były głównymi tematami dyskusji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Brukseli – informuje MSZ.

„Rada dyskutowała na temat relacji z Afryką w kontekście planowanego na 29-30 listopada br. w Abidżanie szczytu UE-Unia Afrykańska. Ministrowie rozmawiali na temat obszarów współpracy i poszukiwania wspólnych rozwiązań w dziedzinach takich jak migracje czy tworzenie miejsc pracy dla afrykańskiej młodzieży. Szef polskiej dyplomacji opowiedział się za intensyfikacją współpracy UE z Unią Afrykańską, podkreślając, że jest ona niezbędna dla wzmocnienia stabilności państw afrykańskich oraz zapobiegania radykalizacji, zwalczania terroryzmu czy wzmocnienia kontroli granicznej w Afryce. Polska przywiązuje dużą wagę do szczytu w Abidżanie również w kontekście objęcia w 2018 r. funkcji niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ” – podkreśliło ministerstwo.

„Ministrowie dyskutowali także o zintensyfikowaniu działań UE w zakresie zwalczania dezinformacji oraz przeciwdziałania wrogiej propagandzie. Minister Waszczykowski wyraził zadowolenie z funkcjonowania w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych zespołu ds. komunikacji strategicznej (Task Force) jako skutecznego narzędzia do ujawniania i przeciwdziałania działaniom dezinformacyjnym oraz zaapelował o jej wzmocnienie” – napisano w komunikacie.

„Podczas wspólnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony państw członkowskich UE omówiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa i obrony w kontekście wdrażania Strategii Globalnej UE (EUGS) oraz współpracy między UE a NATO. Na marginesie posiedzenia państwa członkowskie, w tym Polska, notyfikowały Wysokiej Przedstawiciel Federice Mogherini udział w Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO). – Marzenie Europy o tym, aby zbudować wspólna politykę obronną, trwa od lat czterdziestu – zaznaczył minister Waszczykowski. Podkreślił jednak konieczność zachowania komplementarności działań PESCO z działaniami NATO” – czytamy w oświadczeniu MSZ.