Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Włoch rozmawiali w Palermo o sprawie migracji

24
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ministrowie rozmawiali na temat współpracy bilateralnej, omówili także kwestie z aktualnej agendy europejskiej, w tym dotyczące przyszłości UE oraz polityki migracyjnej i możliwości współpracy w obszarze zewnętrznych aspektów tej polityki – poinformował resort.

– Jesteśmy gotowi rozszerzyć naszą obecność w różnych inicjatywach śródziemnomorskich, również w wymiarze wojskowym czy dotyczącym straży granicznej – powiedział Witold Waszczykowski po spotkaniu ze swoim włoskim odpowiednikiem Angelino Alfano, z którym rozmawiał na marginesie Konferencji Śródziemnomorskiej OBWE w Palermo poświęconej kwestiom migracji.

„Strona polska przedstawiła swoje propozycje i inicjatywy mające na celu wzmocnienie zaangażowania Warszawy w bezpieczeństwo w obszarze morza Śródziemnego, m.in. poprzez planowane znaczące zwiększenie udziału w unijnej operacji morskiej EUNAVFORMED SOPHIA. Poinformowała również o decyzji przekazania kolejnego wkładu finansowego do Funduszu Powierniczego UE na rzecz Afryki w wysokości 30 milionów złotych (tym samym całościowe wsparcie finansowe Polski do EUTF wyniesie ponad 8 milionów euro)” – napisało ministerstwo w komunikacie.

– Rozmawialiśmy o kwestiach, które są najistotniejsze dla naszych krajów, takich jak bezpieczeństwo. Dla nas to wyzwania na flance wschodniej NATO i Unii Europejskiej. Dla Włoch to oczywiście wyzwania na flance południowej – powiedział Witold Waszczykowski. – Informowałem mojego partnera, iż Polska istotnie włącza się również w ten kierunek południowy. Wpłacamy w tej chwili duże sumy, np. na Europejski Fundusz Powierniczy wobec Afryki. To są wszystko pieniądze, które będą szły na programy, kierujące kwestiami migracyjnymi w Afryce Północnej, aby one jak najmniej szkodliwie wpływały na sytuację Włoch – dodał minister.

Obaj ministrowie odsłonili także tablicę upamiętniającą Karola Szymanowskiego umieszczoną na Teatro Massimo w Palermo w związku z 80. rocznicą śmierci kompozytora. – Cieszę się, że ta tablica będzie symbolizowała więzi polsko-włoskie – mówił Waszczykowski. Dziękując za udział w odsłonięciu tablicy ministrowi Angelino Alfano i zgromadzonym, szef polskiego MSZ zwrócił uwagę na głębokie więzi między narodami polskim i włoskim oraz bardzo dobre relacje dwustronne na poziomie państwowym.