MON zaprzecza, że środki przeznaczone na promocję ministerstwa stanowią najwyższą kwotę w budżecie resortu

14
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

RMF FM poinformowało, że fundusze przeznaczone na promocję ministerstwa, to najwyższa kwota w budżecie resortu obrony w bieżącym roku. Według MON sformułowanie użyte przez RMF FM sugeruje, iż ministerstwo przeznaczy większą kwotę na materiały promocyjne niż np. na modernizację sił zbrojnych, a to nie jest zgodne z prawdą.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej przypomniało, że „Plan postępowań o udzielenie zamówienia” został opracowany w zeszłym roku. „Wspomniana  kwota ma być przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych, które będą wykorzystywane przez Wojsko Polskie. Obejmuje m.in. stałą działalność promocyjną, materiały promocyjne związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, w które Ministerstwo Obrony Narodowej będzie intensywnie zaangażowane oraz 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego” – napisano w komunikacie.

„Materiały będą przekazane także za granicę do placówek dyplomatycznych i Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz wykorzystywane podczas obrad w Warszawie – wyjazdowego posiedzenia Komitetu Wojskowego NATO. Zaznaczamy, że kwoty zapisane w „Planie postępowań o udzielenie zamówienia” to orientacyjne wartości planowanych zakupów, które będą na bieżąco korygowane” – poinformował resort.

„W 2018 roku resort obrony narodowej planuje udział w krajowych oraz międzynarodowych targach przemysłu zbrojeniowego m.in. w Pakistanie i Indonezji. Ze względu na odległość koszty organizacji i udziału w targach są wyższe niż w Europie. Zarówno Pakistan jak i Indonezja mają jedne z najliczniejszych armii świata i miliardowe budżety zbrojeniowe. Oba kraje deklarują unowocześnienie swoich armii i zakupy uzbrojenia. Uznawane są za bardzo perspektywiczne rynki” – tłumaczy ministerstwo.