Monitoring, ochrona i zmiany w przepisach. Reakcja Marszałka i Kancelarii Sejmu po kolejnych atakach na biura poselskie

19
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Kancelaria Sejmu wyraża głębokie zaniepokojenie wobec powtarzających się ataków na biura poselskie. Wszyscy posłowie w specjalnej korespondencji zostali poinformowani, że zarówno biura, jak znajdujący się tam majątek Kancelarii Sejmu jest ubezpieczony od tego typu incydentów.

Dodatkowo parlamentarzystom przypomniano o możliwości zakupu ze środków na prowadzenie biura, usług ochrony bądź monitoringu lokali (lub urządzeń do tego służących). Posłowie zostali też poproszeni o sygnalizowanie i zgłaszanie alarmujących wydarzeń, co pozwoli na odpowiednią reakcję w miejscach szczególnie zagrożonych. Informujemy również, że Marszałek Sejmu skierował do przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych korespondencję ws. rozważenia nowych możliwości zwiększających poziom bezpieczeństwa biur. Wśród propozycji są m.in. objęcie biur poselskich usługą ochrony i monitoringu oraz zaostrzenie kar za akty wandalizmu, jak również za znieważanie funkcjonariuszy publicznych, którymi są posłowie.