MRPiPS poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu – 8,3 proc.

09
Styczeń
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Resort poinformował,  że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 8,3 proc., i jest to wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do listopada. Wówczas stopa bezrobocia wyniosła 8,2 i była na tym samym poziomie co w październiku.

  – To pierwszy wzrost bezrobocia od wielu miesięcy. I ten wzrost bezrobocia wystąpił w 11 województwach. Najsilniej, bo o 0,4 pkt. procentowego, w województwie kujawsko-pomorskim – powiedziała Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem, wzrost bezrobocia wynika ze spadku liczby ofert pacy, zakończenia prac sezonowych oraz zakończenia umów na czas określony.

Szefowa ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej podkreśliła, że w najbliższych miesiącach nie spodziewa się dużego wzrostu poziomu bezrobocia. – Nie spodziewam się tu drastycznej zmiany w stosunku do grudnia. Gdyby był to 0,1 pkt. proc. wzrostu to myślę, że dobrze by to wróżyło na cały rok – stwierdziła.

Minister , nie chciała prognozować poziomu stopy bezrobocia w 2017 r. – My przyjęliśmy wskaźniki makroekonomiczne, które były przyjmowane przy planowaniu budżetu. One mówią o bezrobociu na koniec 2017 na poziomie 8 proc. – powiedziała Rafalska.

Szefowa resortu pracy podkreśliła także, iż wskaźnik bezrobocia na koniec zeszłego roku osiągnął najniższy poziom od 1991 r. – W ciągu całego roku liczba bezrobotnych spadła o prawie 230 tysięcy osób. W całym 2016 r. zgłoszono do urzędów pracy 1 milion 493 tys. wolnych miejsc pracy. Miejsc aktywizacji zawodowej o 214 tysięcy więcej niż w 2015 r. Liczba ofert, jakimi dysponowały urzędy pracy w tym minionym roku była najwyższa od 1993 r – powiedziała.