MŚ o opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Puszczy Białowieskiej

21
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

 „Polska jest państwem prawa, szanującym opinię rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” (TSUE) – stwierdził minister środowiska Henryk Kowalczyk, odnosząc się do opinii rzecznika generalnego TSUE dotyczącej Puszczy Białowieskiej.

 – Szczegółowo zapoznamy się z opinią rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak już w tej chwili mogę potwierdzić, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej – zapowiedział minister.  – Puszcza Białowieska jest dla Polski obszarem wyjątkowo cennym, a wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń – podkreślił Kowalczyk.

Opinia rzecznika generalnego TSUE nie ma wiążącego charakteru ale często wyroki Trybunału są z nią tożsame. Rozstrzygnięcie sporu dotyczącego wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE będzie miało miejsce prawdopodobnie w kwietniu.