MSZ wydało oświadczenie w związku z komentarzami dotyczącymi incydentów w czasie Marszu Niepodległości

13
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Resort odnosząc się do rasistowskich haseł, które pojawiły się podczas marszu podkreśliło, że był to jedynie incydent, natomiast dominujący był pozytywny przekaz związany ze Świętem Niepodległości.  

„W dniu 11 listopada br. w Warszawie zorganizowano cykliczny Marsz Niepodległości, w którym tysiące uczestniczących w nim osób mogły – pokojowo – dać wyraz swoim patriotycznym uczuciom. Marsz był wielkim świętem Polaków, różniących się w swoich poglądach, ale jednoczących się wokół wspólnych wartości: wolności i wierności Niepodległej Ojczyźnie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa, że przypisywanie temu wydarzeniu jako dominujących elementów, które miały charakter wyłącznie incydentalny, jest nieuprawnione. Jednocześnie przypominamy, że polskie władze zdecydowanie potępiają poglądy bazujące na ideach rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych. Z tego względu MSZ sprzeciwiło się m.in. wizycie w Polsce pana Richarda B. Spencera” – napisało ministerstwo.