MZ zaprzecza, że chce sprowadzić lekarzy z Ukrainy

19
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W nawiązaniu do artykułu „Likari, łaskawo prosymo! Lekarze, zapraszamy!”, który ukazał się dzisiaj w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, wyjaśniamy, że Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi rozmów ze stroną ukraińską w sprawie „ściągania do Polski medyków ze Wchodu” – napisał resort w komunikacie.

„Obecnie analizujemy rozwiązania prawne innych państw, które dotyczą dopuszczania cudzoziemców do wykonywania zawodu lekarza. Te prace trwają już od dłuższego czasu i nie są związane z ostatnimi wydarzeniami w służbie zdrowia. Nie chcemy w ten sposób >>osłabić presji płacowej w służbie zdrowia<< – jak sugeruje artykuł” – czytamy w komunikacie MZ. „Rozważane zmiany w przepisach byłyby odpowiedzią na potrzeby podmiotów leczniczych, które – w ocenie młodych lekarzy – są zlokalizowane w nieatrakcyjnych rejonach Polski, lub dana specjalizacja jest – w ich ocenie – nieatrakcyjna, co powoduje braki kadrowe” – przekonuje ministerstwo.