Najnowszy sondaż dot. działalności Sejmu

11
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

CBOS raz w miesiącu pyta Polaków o ocenę działalności Parlamentu. Z najnowszego badania wynika, że w lipcu prace Izby zyskały na pozytywnych opiniach.

Prawie jedna trzecia badanych (30 proc.) dobrze ocenia Sejm – to wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do czerwca. Zanotowano też spadek o 3 pkt proc. w grupie tych (53 proc.), którzy oceniają działalność Sejmu negatywnie.

Większe różnice można zauważyć, gdy patrzy się na wykres pozytywnych ocen działalności Sejmu w lipcu w kolejnych latach, porównując poprzednie kadencje Sejmu – widać wyraźny wzrost wśród grupy pozytywnie oceniających pracę Izby.