Najważniejsze projekty, którymi zajmie się Sejm podczas czterodniowego posiedzenia

03
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność to jedna z istotniejszych propozycji legislacyjnych podczas 66. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad znalazły się także dalsze prace nad dopłatami do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania oraz zmiany, które pomogą przeciwdziałać problemowi porzucania odpadów i pożarów wysypisk. Zaplanowano również debatę nad wykonaniem budżetu państwa w 2017 r.

Koniec użytkowania wieczystego w budownictwie mieszkaniowym od 1 stycznia 2019 r. Tego dnia użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone z mocy prawa w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Projektowane rozwiązania obejmą ponad 2,5 mln obywateli (użytkowników wieczystych zamieszkujących w budynkach mieszkalnych położonych na gruntach publicznych, będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego).

Sejm będzie także kontynuował prace nad projektami, których celem jest likwidacja szarej strefy w gospodarce odpadami. W porządku obrad zaplanowano II czytanie rządowych projektów: nowelizacji ustawy o odpadach oraz zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.

W II czytaniu Izba zapozna się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dot. rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Komisje zaproponowały głównie poprawki doprecyzowujące.

Sejm rozpocznie również prace nad zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wnioskodawcy wskazują, że proponowana nowelizacja wprowadza jasny i precyzyjny sposób wyłaniania reprezentantów w okręgach wyborczych, jak w przypadku wyborów do Sejmu. Dzięki temu powinno wzrosnąć zainteresowanie wyborami europejskimi i frekwencja wyborcza. Zgodnie z projektem, w każdym okręgu wybieranych ma być co najmniej trzech posłów do PE.

Posłowie wysłuchają też sprawozdania o dochodach i wydatkach państwa w ubiegłym roku.